Науковий комітет

Науковий комітет

Грищенко І. М. – ректор КНУТД, академік НАПН України, д.е.н., професор – голова наукового комітету;

Моргулець О. Б. – проректор з науково-педагогічної діяльності (освітня діяльність) КНУТД, д.е.н., доцент – заступник голови наукового комітету;

Ганущак-Єфіменко Л. М. – проректор з наукової та інноваційної діяльності КНУТД, д.е.н., професор – заступник голови наукового комітету;

Стаценко В. В. – проректор з цифрової трансформації КНУТД, д.т.н., доцент – заступник голови наукового комітету;

Власюк Т. М. – директор Інституту права та сучасних технологій КНУТД, к.е.н., доцент – заступник голови наукового комітету;

Шевченко О. О. – директор  Навчально-наукового інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки, к.е.н.;

Дубовицька Л. – Ing. PhD, Центрально-Європейський університет (м. Скаліца, Словацька Республіка);

Юган Н. Л. – доцент Підготовчого відділення КНУ ім. Т.Г. Шевченка, д.філол.н., доцент;

Кравченко Е. О. – в. о. зав. кафедри теорії та історії української і світової літератури ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця), д.філол.н., доцент;

Бондарчук Ю. А. – зав. кафедри іноземних мов КНУТД, к.філол.н., доцент;

Дворянчикова С. Є. – доцент кафедри іноземних мов КНУТД, к.філол.н., доцент;

Гудкова Н. М. – доцент кафедри іноземних мов КНУТД, к.філол.н., доцент;

Синявська О. Є. – доцент кафедри іноземних мов КНУТД, к.філол.н.