Організаційний комітет

Організаційний комітет

Грищенко І. М. – ректор КНУТД, академік НАПН України, д.е.н., професор – голова організаційного комітету;

Моргулець О. Б. – проректор з науково-педагогічної діяльності (освітня діяльність) КНУТД, д.е.н., доцент – заступник голови організаційного комітету;

Ганущак-Єфіменко Л. М. – проректор з наукової та інноваційної діяльності КНУТД, д.е.н., професор – заступник голови організаційного комітету;

Стаценко В. В. – проректор з цифрової трансформації КНУТД, д.т.н., доцент – заступник голови організаційного комітету;

Власюк Т. М. – директор Інституту права та сучасних технологій КНУТД, к.е.н., доцент – заступник голови організаційного комітету;

Вархола М. – президент академічного співтовариства Михала Балудянського (м. Кошице, Словацька Республіка), Dr.h.c. mult, prof.h.c. mult, Ing. PhD.;

Казарін В. П. – ректор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, д.філол.н., професор;

Фузі Ф. – директор Швейцарської школи бізнесу (м. Монтре, Швейцарська Конфедерація);

Нурієв Е. П.-о. – засновник компанії «Європейська освіта в Україні», головний редактор програми «Діалоги про освіту» («Емігрантське радіо»);

Шевченко О. О. – директор Навчально-наукового інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки, к.е.н.;

Кругленко Л. В. – начальник відділу міжнародних зв’язків Криворізького національного університету;

Аллахвердієва І. – президент Спілки азербайджанської молоді в Україні;

Аслан-заде Р. – керівник міжнародної компанії «KITE» (м. Баку, Азербайджанська Республіка);

Кравченко Е. О. – в. о. зав. кафедри теорії та історії української і світової літератури ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця), д.філол.н., доцент;

Бондарчук Ю. А. – зав. кафедри іноземних мов КНУТД, к.філол.н., доцент;

Абсалямова Я. В. – доцент кафедри іноземних мов КНУТД, к.пед.н., доцент;

Дворянчикова С. Є. – доцент кафедри іноземних мов КНУТД, к.філол.н., доцент;

Синявська О. Є – доцент кафедри іноземних мов КНУТД, к.філол.н.;

Кугай К. Б. – ст.викл. кафедри іноземних мов КНУТД, секретар.